Τα stents με βιοαπορροφήσιμη πλατφόρμα (BRS: Bioresorbable Scaffolds) βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στην επικαιρότητα, καθώς η καρδιολογική κοινότητα προσπαθεί να υπερκεράσει τον μακροχρόνιο θρομβωτικό κίνδυνο των μόνιμων υλικών που παραμένουν […]

Read More