ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ