Τετάρτη με το Κολλέγιο: Κλινική Περίπτωση του μήνα – Ε.E.Καρδιαγγειακής Απεικόνισης