ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ: Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ