Η μέτρηση της τροπονίνης του αίματος είναι σημαντική παράμετρος στη διαφορική διάγνωση του οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου από την ασταθή στηθάγχη και άλλα κλινικά σύνδρομα που μιμούνται οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Στη […]

Read More