Κάποιους από τους παράγοντες κινδύνου για καρδιοπάθειες δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε, όπως το οικογενειακό μας ιστορικό. Όμως, παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με τις επιλογές του τρόπου ζωής είναι πεδίο […]

Read More