Η ανθυγιεινή διατροφή είναι παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση της παχυσαρκίας και σχετικών με αυτή διαταραχών. Έτσι, οι στρατηγικές σχετικά με την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, έχουν επικεντρωθεί στη σύνθεση των […]

Read More