Όσοι δεν αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την άπνοια, υπονομεύουν την αρτηριακή τους πίεση, η οποία αποτελεί γνωστό παράγοντα κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τον μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετωπίζουν όσοι παρουσιάζουν μεγάλες […]

Read More