Τετάρτη με το Κολλέγιο – Κλινική Περίπτωση του μήνα: Ε.E.Καρδιαγγειακής Απεικόνισης