Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της αντιαιμοπεταλιακής μονοθεραπείας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI) είναι άγνωστα. Στη μελέτη HOST-EXAM αναφέρονται τα αποτελέσματα μακράς παρακολούθησης μετά την αρχική δοκιμή HOST-EXAM. […]

Read More
by