Οι γυναίκες με καρκίνο του μαστού (BC) που έλαβαν χημειοθεραπεία με βάση την ανθρακυκλίνη (AC) έχουν αυξημένο κίνδυνο περιορισμού της λειτουργικής ικανότητας και καρδιακής δυσλειτουργίας. Έτσι, πραγματοποιήθηκε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη […]

Read More
by